-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 100818

เขตการศึกษา : สพม.เขต 30

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 127 – บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260

โทรศัพท์ : 044-810411

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

-- advertisement --