โลโก้โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

รหัสโรงเรียน : 100795

เขตการศึกษา : สพม.เขต 30

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 127 สุรนารายณ์ วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230

โทรศัพท์ : 044-857108

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทพสถิตวิทยา