-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 100791

เขตการศึกษา : สพม.เขต 30

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 81 สุรนารายณ์ บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160

โทรศัพท์ : 044859334

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

-- advertisement --