-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

รหัสโรงเรียน : 100807

เขตการศึกษา : สพม.เขต 30

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 188 ชัยภูมิ-ชุมแพ หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150

โทรศัพท์ : 044882908

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

-- advertisement --