-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

รหัสโรงเรียน : 201427

เขตการศึกษา : สพม.เขต 31

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 109/2 โคกกรวด-โนนไทย ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280

โทรศัพท์ : 044397229

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

-- advertisement --