-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนขามสะแกแสง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนขามสะแกแสง

รหัสโรงเรียน : 201403

เขตการศึกษา : สพม.เขต 31

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 270 – ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290

โทรศัพท์ : 044 385217

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนขามสะแกแสง

-- advertisement --