-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจักราชวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจักราชวิทยา

รหัสโรงเรียน : 201383

เขตการศึกษา : สพม.เขต 31

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 28 เทศบาล9 จักราช จักราช นครราชสีมา 30230

โทรศัพท์ : 044399167

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจักราชวิทยา

-- advertisement --