-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบุญวัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบุญวัฒนา

รหัสโรงเรียน : 201357

เขตการศึกษา : สพม.เขต 31

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 159 ถนนราชสีมา – โชคชัย หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-920211

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบุญวัฒนา

-- advertisement --