-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2

รหัสโรงเรียน : 201455

เขตการศึกษา : สพม.เขต 31

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หนองหอย ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา – หนองหอย พระทองคำ นครราชสีมา 30220

โทรศัพท์ : 044249378

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2

-- advertisement --