-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

รหัสโรงเรียน : 201382

เขตการศึกษา : สพม.เขต 31

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 178 – บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 30350

โทรศัพท์ : 044387122

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

-- advertisement --