-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปากช่อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปากช่อง

รหัสโรงเรียน : 201435

เขตการศึกษา : สพม.เขต 31

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 137 นิคม ลำตะคอง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ : 044311098

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปากช่อง

-- advertisement --