-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 201415

เขตการศึกษา : สพม.เขต 31

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 122 – รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110

โทรศัพท์ : 0-4448-2794

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม

-- advertisement --