-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนภู่วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภู่วิทยา

รหัสโรงเรียน : 201445

เขตการศึกษา : สพม.เขต 31

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 126 – โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 30360

โทรศัพท์ : 044-475070

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภู่วิทยา

-- advertisement --