-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 201457

เขตการศึกษา : สพม.เขต 31

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 168 หนองบัววง-บ้านยาง ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270

โทรศัพท์ : 044964014

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม

-- advertisement --