โลโก้โรงเรียนศรีสุขวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีสุขวิทยา

รหัสโรงเรียน : 201399

เขตการศึกษา : สพม.เขต 31

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 มิตรภาพ ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 30160

โทรศัพท์ : 044913177

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีสุขวิทยา