-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสีดาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสีดาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 201460

เขตการศึกษา : สพม.เขต 31

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 112 นิเวศน์รัตน์ โพนทอง สีดา นครราชสีมา 30430

โทรศัพท์ : 044329034

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสีดาวิทยา

-- advertisement --