-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 201442

เขตการศึกษา : สพม.เขต 31

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 00 – หนองหัวแรต หนองบุนนาก นครราชสีมา 30410

โทรศัพท์ : 044490202

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

-- advertisement --