-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 201409

เขตการศึกษา : สพม.เขต 31

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 119 – หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา 30180

โทรศัพท์ : 044249258

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม

-- advertisement --