-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

รหัสโรงเรียน : 201406

เขตการศึกษา : สพม.เขต 31

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 45 โคกสี-ปะคำ ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120

โทรศัพท์ : 044-975228

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

-- advertisement --