-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเทพาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทพาลัย

รหัสโรงเรียน : 201380

เขตการศึกษา : สพม.เขต 31

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 290 มิตรภาพ เทพาลัย คง นครราชสีมา 30260

โทรศัพท์ : 044081091

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทพาลัย

-- advertisement --