-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 201418

เขตการศึกษา : สพม.เขต 31

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 3

ที่อยู่ : 70 ทับสวาย-ไผ่นกเขา เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240

โทรศัพท์ : 044249121

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม

-- advertisement --