-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 201444

เขตการศึกษา : สพม.เขต 31

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 324 – แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440

โทรศัพท์ : 044430462

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม

-- advertisement --