โลโก้โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 201375

เขตการศึกษา : สพม.เขต 31

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 174 – โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 30330

โทรศัพท์ : 044961088

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา