-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

รหัสโรงเรียน : 201398

เขตการศึกษา : สพม.เขต 31

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 163 ศรีธานี โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 30160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนสูงศรีธานี

-- advertisement --