-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 260851

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1/40 มานิตย์เมืองใหม่ ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044616791

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

-- advertisement --