-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกระสังพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกระสังพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 260859

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 418 สุขาภิบาล14 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 31160

โทรศัพท์ : 044691036

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกระสังพิทยาคม

-- advertisement --