-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกลันทาพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกลันทาพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 260854

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 66 – กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044-110560

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกลันทาพิทยาคม

-- advertisement --