-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 260908

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 116 อรุณประเสริฐ หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 31120

โทรศัพท์ : 044650316

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

-- advertisement --