-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชำนิพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชำนิพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 260907

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 95 – เมืองยาง ชำนิ บุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์ : 044110345

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชำนิพิทยาคม

-- advertisement --