-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 260862

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : เลขที่ 1 – ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ 31160

โทรศัพท์ : 044029327

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

-- advertisement --