-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 260876

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 111 ละหานทราย-บ้านกรวด ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170

โทรศัพท์ : 044029475

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์

-- advertisement --