-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนางรองพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนางรองพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 260865

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 137/12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์ : 044631065

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนางรองพิทยาคม

-- advertisement --