-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 260899

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 – ศรีสว่าง นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 31230

โทรศัพท์ : 044686116

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม

-- advertisement --