-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 260846

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – นิวาศ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044611098

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

-- advertisement --