-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 260882

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 3

ที่อยู่ : 144 – ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180

โทรศัพท์ : 044679098

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

-- advertisement --