-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 260867

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 – หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์ : 044666064

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์

-- advertisement --