-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพุทไธสง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพุทไธสง

รหัสโรงเรียน : 260884

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 3 – พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120

โทรศัพท์ : 044689206

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพุทไธสง

-- advertisement --