-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

รหัสโรงเรียน : 260910

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044-186439

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

-- advertisement --