-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนละหานทรายวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนละหานทรายวิทยา

รหัสโรงเรียน : 260875

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 15 – โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170

โทรศัพท์ : 0801747314

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนละหานทรายวิทยา

-- advertisement --