-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลำปลายมาศ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลำปลายมาศ

รหัสโรงเรียน : 260886

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 719 รถไฟพัฒนา ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130

โทรศัพท์ : 044661432

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลำปลายมาศ

-- advertisement --