โลโก้โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 260852

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 109 บุรีรัมย์-สุรินทร์ สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 0878607773

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม