-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสองห้องพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสองห้องพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 260850

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 27 บุรีรัมย์-นางรอง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044184200

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสองห้องพิทยาคม

-- advertisement --