-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 260861

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 188 – สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 31160

โทรศัพท์ : 044666104

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

-- advertisement --