-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 260901

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 122 – สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240

โทรศัพท์ : 044669030

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

-- advertisement --