-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

รหัสโรงเรียน : 260880

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 191 อำนวยกิจ ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140

โทรศัพท์ : 044651021

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

-- advertisement --