-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 260892

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 76 – เมืองแก สตึก บุรีรัมย์ 31150

โทรศัพท์ : 044-193416

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

-- advertisement --