-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 260881

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – บุรีรัมย์ – ประโคนชัย แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

-- advertisement --