-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 260883

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โนนเจริญ – โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180

โทรศัพท์ : 044197228

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

-- advertisement --