-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกระเทียมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกระเทียมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 650823

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 240 – กระเทียม สังขะ สุรินทร์ 32150

โทรศัพท์ : 044-149208

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกระเทียมวิทยา

-- advertisement --