-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจารย์วิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจารย์วิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 650816

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจารย์วิทยาคาร

-- advertisement --